تکامل و تاریخچه باور نکردنی طراحی لوگو

تکامل و تاریخچه باور نکردنی طراحی لوگو

تاریخچه طراحی لوگو بسیار بیشتر از آن چیزی است که بسیاری تصور می کنند. به راحتی می توان فرض کرد که لوگوها یک مفهوم نسبتاً جدید هستند که برای یک دوره بصری رویاپردازی شده است، جایی که مردم دائماً با سمبولیسمی که برای برانگیختن احساسات خاص و هدایت معاملات طراحی شده است...